Amersfoort, 26-04-2015

Zeer geachte donateurs, vrienden en belangstellenden,

Graag stellen wij u allen op de hoogte van het besluit van het bestuur van de Stichting Bas van Hengel om de stichting op te heffen.

Wij hebben vanaf de oprichting van de Stichting Bas van Hengel in 2009 twee doelen nagestreefd. Aan de ene kant wilden wij vrijgevestigde musici informeren over het groeiende aantal mogelijkheden om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Aan de andere kant wilden wij een fonds opbouwen dat voor musici in nood zou kunnen worden aangewend, en hiervoor hebben wij een aantal benefietconcerten georganiseerd. Wij hebben steeds fantastische steun ondervonden van een grote groep vaste donateurs.

Sinds de oprichting van de stichting is veel veranderd ten aanzien van de mogelijkheden voor freelancers om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Vanaf 1 januari 2015 bijvoorbeeld kunnen zelfstandigen meedoen aan het ZZP pensioen, dat ook inzetbaar is bij arbeidsongeschiktheid. Het doel van de stichting om freelancers te ondersteunen en aan te moedigen zich te verzekeren lijkt nu ingehaald door de realiteit.

Het fonds dat in de afgelopen jaren door zovelen is opgebouwd om ons tweede doel, het steunen van musici in nood, te realiseren, heeft een paar keer net dat verschil voor in moeilijkheden verkerende musici kunnen maken. Het afbetalen van een strijkstok voor een langdurig zieke violist en de hulp bij aanschaf van een speciaal apparaat voor revalidatie na een gehoorbeschadiging zijn hier voorbeelden van. Om zo dicht mogelijk bij onze tweede doelstelling te blijven is er in de vergadering besloten dit fonds onder te brengen bij Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF.

Het UAF –University Assistance Fund- adviseert, begeleidt en ondersteunt vluchtelingen bij hun studie en bij het vinden van werk in Nederland passend bij hun capaciteiten. Deze stichting begeleidt ook conservatoriumstudenten en recent afgestudeerde musici, en ons fonds zal speciaal voor deze groep worden gereserveerd. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat het UAF zal zorgen dat het goed terechtkomt.

Wij zijn de vaste donateurs, de musici die zo ongelofelijk bereidwillig waren om te spelen en het publiek zeer erkentelijk voor hun steun en hun enthousiasme om ons te helpen.

Wij danken u allen voor uw steun en vertrouwen.


Het bestuur van de Stichting Bas van Hengel:

René Leegte, voorzitter
Raimond Dufour, secretaris
Floris Schilthuis, penningmeester
Anoek Brokaar, lid
Henriette Feith, lid